Dysleximassage

 

Metoden bygger bland annat på att tidiga muskelspänningar har blockerat signalsystemet i kroppen och därför

försvårat inlärningen.  Men orsakerna kan vara många. Läraren och terapeuten AnnCatrine Jonsson i Stockholm har utarbetat denna metod i Sverige och har under många års arbete fått lysande resultat vad gäller inlärningsproblem. Jag har arbetat med metoden i 4 år och det är ren glädje att få ta del av mina ”elevers” framsteg. Elever i alla åldrar har fått lättare att läsa, förstå text och dess innehåll, förbättrad handstil, bättre självförtroende etc.

Dyselexi massage

Anledningen till att jag började med dysleximassage beror på att jag är mamma till en son med inlärningsproblem. Efter en kurs i dysleximassage fick vi positiva resultat både beteende- och inlärningsmässigt, jag bestämde mig då för att fortsätta och erbjuda andra föräldrar möjligheten att kunna påverka sin dagliga livssituation. Att vara förälder till ett barn med inlärningsproblem kan vara mycket frustrerande och energikrävande. Under en 12 veckors period ses vi 1 gång/vecka. Då tränar vi koordinationsrörelser, ögon, hand och skrivrörelser samt avslutar med massage/beröring. Första besöket tar 1,5 tim och därefter träffas vi 1 tim per gång.